Bảng giá lốp

Công TNHH Tuấn Hoa với kinh nghiệm 20 năm hoạt động và sản xuất trong lĩnh vực lốp, chuyên cung cấp tới quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, chính hãng giá cực hấp dẫn. Nếu bạn muốn làm đại lý hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giá ưu đãi.

Dưới đây là bảng giá bán lẻ của một số loại lốp

Danh mục bảng giá lốp

Bảng giá lốp sao vàng
Bảng giá lốp Đà Nẵng
Bảng giá lốp Casumina
Bảng giá lốp xe tải WestLake
Bảng giá lốp xe con WestLake

Bảng giá lốp sao vàng

Quy cách sản phẩm Kiểu hoa lốp  Giá chuẩn có vat (10%)
TT Lốp Săm Yếm Bộ

Lốp xe tải nhẹ – xe khách nhỏ

vnd/chiếc vnd/chiếc vnd/chiếc vnd/bộ
1 Lốp ôtô 5.00-12  12PR  SV-735 Dọc(xuôi) 701,240 91,000 // 792,240
2 Lốp ôtô 5.00-12  12PR  SV-717 Ngang 714,400 91,000 // 805,400
3 Lốp ôtô 5.00-12  14PR  SV-717 Ngang 799,000 91,000 // 890,000
4 Lốp ôtô 5.50-13  12PR  SV-717 Ngang 998,280 102,000 // 1,100,280
5 Lốp ôtô 5.50-13  14PR  SV-717 Ngang 1,117,660 102,000 // 1,219,660
6 Lốp ôtô 6.00-13  14PR  SV-717 Ngang 1,171,240 102,000 // 1,273,240
7 Lốp ôtô 6.70-13  12PR  SV-720 Ngang 1,368,640 140,000 // 1,508,640
8 Lốp ô tô 600-14  14PR SV-730 Dọc(xuôi) 1,222,940 123,000 // 1,345,940
9 Lốp ô tô 600-14  14PR SV-717 Ngang 1,251,140 123,000 // 1,374,140
10 Lốp ôtô 6.00-15  14PR  SV-730 Dọc(xuôi) 1,414,700 176,000 // 1,590,700
11 Lốp ôtô 6.00-15  14PR  SV-717 Ngang 1,424,100 176,000 // 1,600,100
12 Lốp ôtô 6.50-15  14PR  SV-730 Dọc(xuôi) 1,425,980 176,000 40,000 1,641,980
13 Lốp ôtô 6.50-15  14PR  SV-717 Ngang 1,430,680 176,000 40,000 1,646,680
14 Lốp ôtô 8.40-15   8PR   SV-715 Dọc(xuôi) 1,829,240 181,000 // 2,010,240
15 Lốp ôtô 8.40-15 14PR   SV-715 Dọc(xuôi) 1,860,260 181,000 // 2,041,260
16 Lốp ôtô 6.50-16 14PR   SV-730 Dọc(xuôi) 1,461,700 181,000 41,000 1,683,700
17 Lốp ôtô 6.50-16 14PR   SV-717 Ngang 1,472,040 181,000 41,000 1,694,040
18 Lốp ôtô 7.00-16 14PR   SV-730 Dọc(xuôi) 1,810,440 181,000 41,000 2,032,440
19 Lốp ôtô 7.00-16 14PR   SV-717 Ngang 1,810,440 181,000 41,000 2,032,440
20 Lốp ôtô 7.00-16 16PR   SV-717 Ngang 1,890,340 181,000 41,000 2,112,340
21 Lốp ôtô 7.00-16 16PR SV-717 NewTyre Ngang 2,425,200 204,000 47,000 2,676,200
22 Lốp ôtô 7.50-16 16PR   SV-730 Dọc(xuôi) 2,385,720 204,000 47,000 2,636,720
23 Lốp ôtô 7.50-16 16PR   SV-717 Ngang 2,425,200 204,000 47,000 2,676,200
24 Lốp ôtô 8.25-16 18PR   SV-730 Dọc(xuôi) 2,687,460 217,000 47,000 2,951,460
25 Lốp ôtô 8.25-16 18PR   SV-717 Ngang 2,757,960 217,000 47,000 3,021,960
26 Lốp ôtô 8.25-16 16PR   SV-753 Ngang 2,757,960 217,000 47,000 3,021,960
27 Lốp ôtô 7.50-18 16PR   SV-651 Dọc(xuôi) 2,825,640 279,000 71,000 3,175,640
28 Lốp ôtô 7.50-20 16PR   SV-651 Dọc(xuôi) 2,828,460 272,000 71,000 3,171,460
29 Lốp ôtô 7.50-20 16PR   SV-617 Ngang 2,825,640 272,000 71,000 3,168,640
30 Lốp ôtô 8.25-20 16PR   SV-646 Dọc(xuôi) 3,283,420 275,000 71,000 3,629,420
31 Lốp ôtô 8.25-20 16PR   SV-617 Ngang 3,352,040 275,000 71,000 3,698,040

Lốp xe tải nặng – xe khách

32 Lốp ôtô 9.00-20    16PR  SV-648 Dọc(xuôi) 3,903,820 327,000 86,000 4,316,820
33 Lốp ôtô 9.00-20    16PR  SV-617 Ngang 3,929,200 327,000 86,000 4,342,200
34 Lốp ôtô 9.00-20 18PR SV-649 NewTyre Ngang 4,553,360 358,000 86,000 4,997,360
35 Lốp ôtô 10.00-20  18PR  SV-648 Dọc(xuôi) 4,488,500 358,000 86,000 4,932,500
36 Lốp ôtô 10.00-20  18PR  SV-617,649 Ngang 4,553,360 358,000 86,000 4,997,360
37 Lốp ôtô 10.00-20  18PR  SV-617, 649 CT Công trường 4,562,760 358,000 86,000 5,006,760
38 Lốp ôtô 10.00-20  20PR  SV-617 Ngang 4,653,940 358,000 86,000 5,097,940
39 Lốp ôtô 10.00-20  20PR  SV-617 CT Công trường 4,741,360 358,000 86,000 5,185,360
40 Lốp ôtô 10.00-20 20PR SV-617 NewTyre Ngang 5,489,600 373,000 91,000 5,953,600
41 Lốp ôtô 11.00-20  18PR  SV-648 Dọc(xuôi) 5,343,900 373,000 91,000 5,807,900
42 Lốp ôtô 11.00-20  18PR  SV-617, 649 Ngang 5,352,360 373,000 91,000 5,816,360
43 Lốp ôtô 11.00-20  18PR  SV-617 CT, 638 CT Công trường 5,385,260 373,000 91,000 5,849,260
44 Lốp ôtô 11.00-20  20PR  SV-617, 649, 638 Ngang 5,489,600 373,000 91,000 5,953,600
45 Lốp ôtô 11.00-20 20PR SV617CT,638CT,649CT Công trường 5,550,700 373,000 91,000 6,014,700
46 Lốp ôtô 11.00-20  24PR  SV-652 CT Công trường 6,307,400 373,000 91,000 6,771,400
47 Lốp ôtô 11.00-20 20PR SV-617 NewTyre Ngang 6,034,800 418,000 91,000 6,543,800
48 Lốp ôtô 12.00-20  18PR  SV-602, 617 Ngang 5,949,260 418,000 91,000 6,458,260
49 Lốp ôtô 12.00-20  18PR  SV-617 CT, 638 CT Công trường 5,984,040 418,000 91,000 6,493,040
50 Lốp ôtô 12.00-20  20PR  SV-617,649 Ngang 6,034,800 418,000 91,000 6,543,800
51 Lốp ôtô 12.00-20  20PR  SV-649 CT ,638 CT Công trường 6,048,900 418,000 91,000 6,557,900
52 Lốp ôtô 12.00-20  24PR  SV-617 CT Công trường 6,326,200 418,000 91,000 6,835,200
53 Lốp ôtô 12.00-20  24PR  SV-652, 652 CT Công trường 7,424,120 418,000 91,000 7,933,120
54 Lốp ôtô 12.00-24  20PR  SV-617 Ngang 8,517,340 825,000 353,000 9,695,340
55 Lốp ôtô 12.00-24  20PR  SV-617 CT, 638 CT Công trường 8,604,760 825,000 353,000 9,782,760
56 Lốp ôtô 12.00-24  20PR  SV-652 CT Công trường 9,265,580 825,000 353,000 10,443,580
57 Lốp ôtô 12.00-24  24PR  SV-652 CT Công trường 9,434,780 825,000 353,000 10,612,780

Lốp xe nông nghiệp

58 Lốp CD 3.50-10 4PR Nông nghiệp 156,040 45,000 // 201,040
59 Lốp CD 4.00-8 6PR SV-731 Nông nghiệp 211,500 36,000 // 247,500
60 Lốp CD 4.00-10 4PR   SV-909 Nông nghiệp 185,180 72,000 // 257,180
61 Lốp CD 5.00-10 4PR   SV-919 Nông nghiệp 302,680 72,000 // 374,680
62 Lốp CD 5.00-12 6PR   SV-903 Nông nghiệp 369,420 91,000 // 460,420
63 Lốp CD 5.00-12 6PR   SV-917 Nông nghiệp 394,800 91,000 // 485,800
64 Lốp NN 9.5-24 12PR SV855 Nông nghiệp 2,904,600 // // 2,904,600
65 Lốp NN 11.2-24 12PR SV856 Nông nghiệp 3,822,980 // // 3,822,980
66 Lốp NN 12.4-24 14PR SV856 Nông nghiệp 4,477,220 // // 4,477,220
67 Lốp NN 12.4-26 14PR SV855 Nông nghiệp 5,573,260 // // 5,573,260
68 Lốp NN 13.6-26 14PR SV855 Nông nghiệp 5,665,380 // // 5,665,380
69 Lốp MKBS 6.00-12  10PR  SV-816 Nông nghiệp 775,500 91,000 // 866,500
70 Lốp MKBS 6.00-12  14PR  SV-816 Nông nghiệp 924,960 91,000 // 1,015,960
71 Lốp MKBS 6.50-12  14PR  SV-816 Nông nghiệp 1,014,260 91,000 // 1,105,260
72 Lốp MKBS 6.00-14  10PR  SV-833 Nông nghiệp 831,900 123,000 // 954,900
73 Lốp MKBS 6.50-14  10PR  SV-833 Nông nghiệp 831,900 123,000 // 954,900
Lốp xe chuyên dụng
74 Lốp CD 12.00-18    8PR  SV-910 Chuyên dụng 4,835,360 451,000 // 5,286,360
75 Lốp CD 12.00-18  14PR  SV-910 Chuyên dụng 5,096,680 451,000 // 5,547,680
76 Lốp CD 12.00-20    8PR  SV-910 Chuyên dụng 5,358,000 418,000 91,000 5,867,000
77 Lốp CD 12.00-20  14PR  SV-910 Chuyên dụng 5,635,300 418,000 91,000 6,144,300

Bảng giá lốp Đà Nẵng

TT Tên hàng        Giá bán       (chưa VAT)         Giá bán        (có VAT)  Ghi chú
I/ Lốp ôtô: VAT = 10%
1.65-13/53D/14pr            882,745        1,033,000
1 5.00-10/53D,53B,57B/12pr            611,855            716,000
2 4.50-12/33B/12pr            529,818            620,000
3 5.00-12/53B,33B/12pr            632,364            740,000
4 5.00-12/53D/12pr            653,727            765,000
5 5.00-12/53D/14pr            711,836            833,000
6 5.00-13/53D/RF/14pr            882,745        1,033,000
7 5.50-13/53B, 53D/12pr            882,745        1,033,000
8 5.50-13/53D/14pr            992,982        1,162,000
9 5.50-14/54B/10pr        1,083,564        1,268,000
10 6.00-13/53B,53D/12pr        1,052,800        1,232,000
11 6.00-14/33B,53B/14pr        1,100,655        1,288,000
12 6.00-14/53D/14pr        1,124,582        1,316,000
13 5.00-8/8pr            734,055            859,000 Xe nâng hàng
14 6.00-9/55L/10pr            987,855        1,156,000 Xe nâng hàng
15 6.00-9/61L/SOLID        1,427,091        1,636,000 Xe nâng hàng
16 6.50-10/55L/10pr        1,022,891        1,197,000 Xe nâng hàng
17 6.50-14/54B/12pr        1,186,964        1,389,000
18 6.00-15/54B/RF/14pr,53D/RF/14pr        1,275,836        1,493,000
19 6.50-15/53D,54B,33B/12pr        1,275,836        1,493,000
20 6.50-16/33B,54B,53D/14pr        1,311,727        1,535,000
21 6.50-16/RF/54B/14PR        1,352,745        1,583,000
22 7.00-12/55L/12pr        1,247,636        1,460,000 Xe nâng hàng
23 7.00-12/55L/12pr/SOLID        2,279,073        2,667,000
24 7.00-15/33B/14pr        1,439,055        1,684,000
25 7.00-15/53D/14pr        1,648,418        1,929,000
26 7.50-15/54L/6pr        1,848,382        2,163,000 Lu láng
27 7.00-16/33B,54B,54BM,53D/14pr        1,637,309        1,916,000
28 7.00-16/53DM/16pr        1,699,691        1,989,000
29 7.00-16/53D/16pr/2VT        1,736,436        2,032,000 Lốp 2 vòng tanh
30 7.00-16/53D/RF/16pr        2,251,727        2,635,000
31 7.50-16/54B,33B/16pr        2,214,982        2,592,000
32 7.50-16/53D/16pr        2,251,727        2,635,000
33 7.50-16/53D/18pr        2,334,618        2,732,000
34 7.50-18/33B,54B,53D/14pr        2,558,509        2,994,000
35 7.50-20/33B,54B,53D/16pr        2,551,673        2,986,000
36 8.25-16/53D/18pr        2,595,255        3,037,000
37 8.25-16/33B,54B/18pr        2,503,818        2,930,000
38 8.25-16/53D/20pr        2,750,782        3,219,000
39 8.25-20/34B,51B/16pr        2,956,727        3,460,000
40 8.25-20/53D/16pr        3,025,091        3,540,000
41 8.40-15/50B/8pr        1,641,582        1,921,000
II/ Săm ôtô:
1 500-8/600-9/JS2              68,182              75,000
2 400/450-12/TR13              78,182              86,000
3 500-10/TR13              64,545              71,000
4 5.00/6.00-12/TR13              80,909              89,000
5 700-12/TR75A            136,364            150,000
6 5.50/6.00-13/TR13              91,818            101,000
7 6.00/6.50-14/TR13            110,909            122,000
8 6.00/6.50/7.00-15/TR13, TR75A            158,182            174,000
9 8.40-15/TR15            163,636            180,000
10 650-16/TR75A, TR177A            152,727            168,000
11 6.50/7.00-16/TR177A,TR175A            160,000            176,000
12 7.50-16/TR77A, TR177A            179,091            197,000
13 8.25-16/TR77A            190,909            210,000
14 7.50-18/TR77A            248,182            273,000
15 7.50/8.25-20/TR175A            248,182            273,000
III/ Yếm ôtô:
1 6.50/7.00-16              37,273              41,000
2 6.50,7.00-15,8.40-15,7.50-15              36,364              40,000
3 7.50/8.25-16              42,727              47,000
4 7.50/8.25-20/7.50-18              64,545              71,000

 

Bảng giá lốp Casumina

STT CHI TIẾT SẢN PHẨM NGUYÊN GIÁ
Quy cách Số lớp bố Kiểu gai Đặc điểm riêng
I LỐP Ô TÔ TẢI NHẸ
1 L.400-8 10PR CA402N 431,460
2 L.400-8 10PR CA402T 407,020
3 L.500-10 12PR CA405B-CA402B 660,820
4 L.450-12 12PR CA405O 566,820
5 L.450-12 12PR CA402F 669,280
6 L.500-12 8PR CA402F 633,560
7 L.500-12 12PR CA405B..D..411A 668,340
8 L.500-12 12PR CA402..B..F 689,020
9 L.500-12 14PR CA402F heavyduty 751,060
10 L.500-13 12PR CA405E…CA402F 921,200
11 L.550-13 12PR CA405E, CA402..B..F 932,480
12 L.550-13 14PR CA402..B..F heavyduty 1,023,660
13 L.550-13 14PR CA402..B..F OVERSIDE 1,049,040
14 L.600-13 12PR CA402..F 1,049,040
15 L.550-14 12PR CA405C..H 1,187,220
16 L.600-14 12PR CA405C..H 1,171,240
17 L.600-14 14PR CA405C..H 1,223,880
18 L.600-14 14PR CA402F 1,223,880
19 L.650-14 12PR CA405C..H 1,273,700
20 L.650-14 14PR CA402F 1,273,700
21 L.650-14 8PR CA402F 1,150,560
22 L.650-14 8PR CA405H 1,139,280
23 L.600-15 10PR CA402F 1,355,480
24 L.650-15 12PR CA405C..H 1,371,460
25 L.700-15 12PR CA402F, CA405C..H 1,639,360
26 L.700-15 14PR CA402F 1,658,160
27 L.750-15 12PR CA411B 1,845,220
28 L.750-15 14PR CA411B 2,007,840
29 L.840-15 14PR CA405M 1,692,940
30 L.600-16 12PR CA405C 1,280,280
31 L.650-16 12PR CA405C,F 1,378,040
32 L.650-16 14PR CA405C,F 1,394,960
33 L.700-16 14PR CA405C..K;CA402F 1,637,480
34 L.700-16 14PR CA405K-XK 1,734,300
35 L.700-16 16PR CA402F HEAVYDUTY 1,726,780
36 L.700-16 16PR CA402F 02 V.TANH 1,859,320
37 L.700-16 16PR CA402F OVERSIDE 2,344,360
38 L.750-16 16PR CA405C 2,254,120
39 L.750-16 16PR CA402A..B..F 2,344,360
40 L.750-16 18PR CA402F 2,396,060
41 L.825-16 18PR CA405C 2,460,920
42 L.825-16 18PR CA402A..B..F 2,567,140
43 L.825-16 20PR CA402F 2,731,640
44 L.825-16 16PR CA405N 3,195,060
45 L.825-20 16PR CA402F 3,329,480
46 L.825-20 18PR CA402F 3,329,480
II

LỐP Ô TÔ TẢI NẶNG

1 L.900-20 16PR CA402..I..D 3,778,800
2 L.900-20 16PR CA402..F 3,846,480
3 L.900-20 16PR CA402..F 3,878,440
4 L.900-20 16PR CA402..I..D..F OTR 3,878,440
5 L.900-20 18PR CA402F 3,946,120
6 L.1000-20 16PR CA405..G..J 4,169,840
7 L.1000-20 18PR CA405..N..D..G..J 4,402,020
8 L.1000-20 18PR CA402..F 4,465,940
9 L.1000-20 18PR CA402..F OTR 4,465,940
10 L.1000-20 18PR CA402..F OVERSIDE 5,279,980
11 L.1100-20 16PR CA405..J..F 4,885,180
12 L.1100-20 18PR CA405..J 5,185,980
13 L.1100-20 18PR CA405R 4,903,040
14 L.1100-20 18PR CA402..D..F 5,262,120
15 L.1100-20 18PR CA402L;411K 5,128,640
16 L.1100-20 20PR CA402L;411K 5,240,500
17 L.1100-20 20PR CA402..D..F OTR 5,404,060
18 L.1100-20 20PR CA402..F SUPERLOAD 5,405,940
19 L.1100-20 20PR CA402..G 5,452,000
20 L.1100-20 20PR CA402..F..D OVERSIDE 5,874,060
21 L.1100-20 24PR CA402M 6,521,720
22 L.1100-20 24PR CA402F OVERSIDE 6,521,720
23 L.1200-20 20PR CA405..L 5,813,900
24 L.1200-20 20PR CA402..F..D 5,874,060
25 L.1200-20 20PR CA402..F..D OTR 5,872,180
26 L.1200-20 20PR CA402..G 5,937,040
27 L.1200-20 20PR CA402..G Sâu gai 31mm 6,451,220
28 L.1200-20 24PR CA402..F 6,324,320
29 L.1200-20 24PR CA402M 7,144,940
30 L.1200-20 24PR CA402M Sâu gai 35mm 7,321,660
31 L.1200-24 20PR CA402..F 7,370,540
32 L.1200-24 20PR CA402..G 7,699,540
33 L.1200-24 24PR CA402..K..F 8,116,900
34 L.1200-24 24PR CA402..G 8,562,460
35 L.1200-24 24PR CA402M 8,919,660
36 L.1200-24 24PR CA402H 9,369,920
VII SĂM Ô TÔ
1 S.500-10 TR13 71,000
2 S.500-12 TR13 81,000
3 S.600-12 TR13 85,000
4 S.550-13 TR13 88,000
5 S.600-13 TR13 88,000
6 S.600/650-14 TR13 124,000
7 S.600-15 TR75A 135,000
8 S.650/700-15 TR75A 135,000
9 S.600/650-15 TR13 132,000
10 S.725/725-15 TR13 138,000
11 S.600-16 TR75A 135,000
12 S.650-16 TR75A 158,000
13 S.700-16 TR75A 163,000
14 S.750-16 TR75A/177A 185,000
15 S.825-16 TR177A 194,000
16 S.825-20 TR175A 269,000
17 S.900-20 TR175A 297,000
18 S.1000-20 TR78A 321,000
19 S.1000-20 TR78A Đặc biệt 371,000
20 S.1100-20 TR78A 333,000
21 S.1100-20 TR78A Đặc biệt 386,000
22 S.1200-20 TR78A 366,000
23 S.1200-20 TR78A Đặc biệt 423,000
24 S.1200-24 TR78A 622,000
IV

YẾM Ô TÔ

1 Y.650/700/750-15 40,000
2 Y.650/700-16 41,000
3 Y.750/825-16 45,000
4 Y.900/1000-20 76,000
5 Y1100/1200-20 85,000
6 Y1100/1200-20S 2.85kg 98,000
7 Y1100/1200-20 Đặc biệt 99,000
8 Y1200-24 302,000

 

Bảng giá lốp xe tải WestLake

STT SIZE HOA VĂN ĐƠN GIÁ
1 Lốp 6.50R15 10PR CR907 2,450,000
2 Lốp 6.50R16 12PR CR907 2,700,000
3 Lốp 7.00R16 14PR CR926 2,900,000
4 Lốp 7.50R16 16PR CR926 3,600,000
5 Lốp 8.25R16 16PR CR926 4,200,000
6 Lốp 8.25R20 16PR CB995 4,700,000
7 Lốp 9.00R20 16PR CM998 6,000,000
8 Lốp 10.00-20 16PR CL950 6,100,000
9 Lốp 10.00R20 16PR CM987E 6,000,000
10 Lốp 11.00-20 18PR CL735 đặc chủng mỏ 7,000,000
11 Lốp 11.00R20 18PR CR926/CR976A 6,560,000
12 Lốp 11.00R20 18PR CB995 6,650,000
13 Lốp 11.00R20 18PR CM333 6,800,000
14 Lốp 11.00R20 18PR CM998 7,650,000
15 Lốp 12.00-20 18PR CL991 7,400,000
16 Lốp 12.00-20 20PR CL735,đặc chủng mỏ 8,100,000
17 Lốp 12.00-20 20PR CL736/CL739 8,750,000
18 Lốp 12.00R20 18PR CB995 7,650,000
19 Lốp 12.00R20 18PR CB919 8,650,000
20 Lốp 12.00R20 18PR CM998 8,550,000
21 Lốp 12.00R20 20PR CB332;CB919 8,450,000
22 Lốp 12.00-24 24PR CL735 10,400,000
23 Lốp 12.00-24 24PR CL739 đặc chủng mỏ 10,550,000
24 Lốp 12.00R24 20PR CB332 10,400,000
25 Lốp 12R22.5  18PR AZ171 5,900,000
26 Lốp 12R22.5  18PR CR976A; 9,550,000
27 Lốp 12R22.5  18PR CM333;CB972 6,700,000
28 Lốp 385/65R22.5 20PR AT557 7,300,000

 

Bảng giá lốp xe con WestLake

STT Mã hàng  Đơn giá  Ghi chú
1 145/70R13PR[SP06]             643,900 Matiz
2 155/65R13PR[RP26]T             705,000  Matiz
3 155/70R13PR SP06T             714,400  Matiz
4 165/60R14PR[RP26]H             714,400  Matiz,Morning
5 165/65R14PR RP28T             752,000  Getz
7 175/65R14PR[SP06]             822,500  Getz
8 175/70R13PR[SP06] , H500,RP26             780,200  Lanos
9 185/60R15PR[RP26]H             940,000 Vios
10 185/65R14PR[SP06],SW601,RP26             902,400 Vios
11 195/65R15PR[RP26]H          1,005,800 Altis,Civic
12 195/70R14PR[SP06],SW601             940,000 Zace
13 205/65R15PR[RP26]H          1,175,000 Innova
14 205/55R16PR[RP26]V          1,240,800 Altis
15 215/45R17PR[SP06]          1,269,000 Lacetti,Forte
16 215/60R16PR[RP26]H          1,306,600 Camry
17 255/60R18PR[SU318 H/T]V          2,021,000 Everest
18 265/65R17PR[SU318 H/T]T          1,936,400 Fortuner
19 275/65R17PR[SU318 H/T]T          2,256,000 Land Cruiser
20 195/70R15C 8PR  SC301R          1,466,400
21 185R14C 8PR SL305Q          1,353,600
22 195R14C 8PR SL305Q          1,692,000
23 5.00-12 10PR CM834          1,034,000
24 5.50-13 10PR CM834          1,128,000
25 6.50R15 10PR ST313 ;CR907          1,974,000
26 6.50R16 12PR CR907;ST313          2,350,000
27 7.00R15 10PR ST313          2,256,000
28 7.00R16 14PR CR926;CR907          2,350,000
29 7.50-16 14PR CL856          2,726,000
30 7.50R16 16PR CM998;CR926;CB995          3,158,400

Và còn rất nhiều bảng giá các loại lốp khác hãy liên hệ với chúng tôi để có được sự lựa chọn tốt nhất trên thị trường

7 Responses to Bảng giá lốp

 1. Linux VPS - Trả lời

  Tháng Năm 8, 2016 at 5:38 chiều

  Don gia s?a nha chinh xac hon sau khi gia ch? va cong ty da th?ng nh?t du?c ch?ng lo?i v?t tu, bi?n phap thi cong, kh?o sat hi?n tru?ng th?c t?

 2. link - Trả lời

  Tháng Sáu 6, 2016 at 9:50 sáng

  Tang gia tr? d?a chinh. Gia tr? c?a th? tr?n cang cao thi b?n cang ki?m du?c nhi?u LP. Hay tang gia tr? d?a chinh b?ng cach xay nhi?u nha, co s? kinh doanh va noi lam vi?c. Hay mua nh?ng d? n?i th?t d?t ti?n va nhi?u d? d?c khac d? tang gia tr? d?a chinh cho m?nh d?t c?a minh.

 3. Khánh - Trả lời

  Tháng Tám 13, 2016 at 3:18 sáng

  Tôi cần mua 02 lốp xe nâng
  Lốp đặc 700-12 loại tốt

 4. Viên - Trả lời

  Tháng Tám 18, 2016 at 6:13 sáng

  Gửi a/c nhu cầu mua lốp caosumina 1200-24/24Pr-CA 402F . Hiện tại bên em đang cần mua 4 bộ bao gồm cả xăm và yếm a/c báo giá vào địa chỉ mail trên giúp em nhé . DTLH 0982883412

 5. Nguyễn Đức Ngọc - Trả lời

  Tháng Mười 19, 2016 at 6:33 sáng

  Dear Quý Công ty.
  Chúng tôi cần lốp loại 600-14 số lượng 2 cái vậy để nghị cty báo giá cho chúng tôi loại lốp có thông số trên.
  Trân Trọng
  Nguyễn Đức Ngọc
  0916652663

 6. Hoang hoat - Trả lời

  Tháng Năm 28, 2017 at 4:07 chiều

  E can rat nhieu loai lop . Thi Lam sao de lien he bjo .

  • huy89hd - Trả lời

   Tháng Sáu 28, 2017 at 8:39 sáng

   Bạn có nhu cầu về loại lốp gì xin mail vào địa chỉ: (tam.loptuanhoa@gmail.com) bạn nhé

Leave a Comment