Michelin Primacy LC 205/55R16

Lốp ôtô Michelin Primacy LC 205/55R16 chuẩn mực về hiệu suất với tính năng không ồn, được thiết kế với bán kính lớn giúp bạn tiết kiệm được nhiên liệu khi đi chuyển, ngoài ra sản phẩm có cải tiến mới của Michelin. Vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 205/55R16 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số lốp Michelin Primacy LC 205/55R16

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 16inch
Tỷ lệ mặt cắt 55%
Kích cỡ 205/65R16
Chiều rộng (mm) 205mm

Michelin Primacy LC 205/60R16

Lốp ôtô Michelin Primacy LC 205/60R16 Chuẩn mực mới về hiệu suất cao với tính năng không ồn và tiết kiệm nhiên liệu, ngoài ra sản phẩm có cải tiến mới của Michelin. Sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 205/60R16 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số lốp Michelin Primacy LC 205/60R16

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 16inch
Tỷ lệ mặt cắt 60%
Kích cỡ 205/60R16
Chiều rộng (mm) 205mm

Michelin Primacy LC 205/65R15

Chuẩn mực mới về hiệu suất cao với tính năng không ồn, lốp ôtô Michelin Primacy LC 205/65R15 được thiết kế với bán kính lớn giúp bạn tiết kiệm được nhiên liệu khi đi chuyển, ngoài ra sản phẩm có cải tiến mới của Michelin. Sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 205/65R15 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số lốp Michelin Primacy LC 205/65R15

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 15inch
Tỷ lệ mặt cắt 65%
Kích cỡ 205/65R15
Chiều rộng (mm) 205mm

Michelin Primacy LC 205/65R16

Với thiết kế mới lốp ôtô Michelin Primacy LC 205/65R16 chuẩn mực mới về hiệu suất cao với tính năng không ồn và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 205/65R16 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số lốp Michelin Primacy LC 205/65R16

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 16inch
Tỷ lệ mặt cắt 65%
Kích cỡ 205/65R16
Chiều rộng (mm) 205mm

Michelin Primacy LC 215/45R17

Lốp ôtô Michelin Primacy LC 215/45R17 được thiết kế với bán kính lớn giúp bạn tiết kiệm được nhiên liệu khi đi chuyển, ngoài ra sản phẩm có cải tiến mới của Michelin. Sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 215/45R17 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số lốp Michelin Primacy LC 215/45R17

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 17inch
Tỷ lệ mặt cắt 45%
Kích cỡ 215/45R17
Chiều rộng (mm) 215mm

Michelin Primacy LC 215/55R17

Lốp ôtô Michelin Primacy LC 215/45R17 được thiết kế với bán kính lớn giúp bạn tiết kiệm được nhiên liệu khi đi chuyển, ngoài ra sản phẩm có cải tiến mới của Michelin. Sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 215/55R17 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số lốp Michelin Primacy LC 215/55R17

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 17inch
Tỷ lệ mặt cắt 45%
Kích cỡ 215/45R17
Chiều rộng (mm) 215mm

Michelin Primacy LC 215/60R16

Lốp ôtô Michelin Primacy LC 215/60R16 được thiết kế với bán kính lớn giúp bạn tiết kiệm được nhiên liệu khi đi chuyển với hiệu suất cao, ngoài ra sản phẩm có cải tiến mới của Michelin. Sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 215/60R16 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số lốp Michelin Primacy LC 215/60R16

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 16inch
Tỷ lệ mặt cắt 60%
Kích cỡ 215/60R16
Chiều rộng (mm) 215mm

Michelin Primacy LC 225/45R18

Lốp ôtô Michelin Primacy LC 225/45R18 là dòng sản phẩm mới được thiết kế với bán kính lớn giúp bạn tiết kiệm được nhiên liệu khi đi chuyển. Ngoài ra sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 225/45R18 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số lốp Michelin Primacy LC 225/45R18

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 18inch
Tỷ lệ mặt cắt 45%
Kích cỡ 225/45R18
Chiều rộng (mm) 225mm

Michelin Primacy LC 225/55R16

Là một trong những sản phẩm được người dùng lựa chọn nhiều. Lốp ôtôMichelin Primacy LC 225/55R16 được thiết kế mới nhiều cải tiến mới của Michelin. Sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 225/55R16 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số sản phẩm Michelin Primacy LC 225/55R16

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 16inch
Tỷ lệ mặt cắt 55%
Kích cỡ 225/55R16
Chiều rộng (mm) 225mm

Michelin Primacy LC 225/55R17

Lốp ôtô Michelin Primacy LC 225/55R17 được thiết kế với bán kính lớn giúp bạn tiết kiệm được nhiên liệu khi di chuyển, ngoài ra sản phẩm có cải tiến mới của Michelin. Sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 225/55R17 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số lốp Michelin Primacy LC 225/55R17

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 17inch
Tỷ lệ mặt cắt 55%
Kích cỡ 225/55R17
Chiều rộng (mm) 225mm

Michelin Primacy LC 235/60R16

Là một trong những sản phẩm được người dùng lựa chọn nhiều. Lốp ôtô Michelin Primacy LC 235/60R16 được thiết kế mới nhiều cải tiến mới của Michelin. Sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt. Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 235/60R16 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Thông số sản phẩm Michelin Primacy LC 235/60R16

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 16inch
Tỷ lệ mặt cắt 60%
Kích cỡ 235/60R16
Chiều rộng (mm) 235mm

Michelin Primacy LC 245/40R20

Có thể nói dù điều kiện nào thì lốp Michelin Primacy LC 245/40R20 vẫn đem lại cảm giác an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau

Lốp ôtô Michelin Primacy LC 245/40R20 được thiết kế với bán kính lớn giúp bạn tiết kiệm được nhiên liệu khi đi chuyển, ngoài ra sản phẩm có cải tiến mới của Michelin. Sản phẩm được thiết kế với nhiều vân lốp giúp lốp có thể bám đường rất tốt, ngoài ra lốp còn có những rãnh sâu để thoát nước khi trời mưa, điều kiện ẩm ướt.

Thông số lốp Michelin Primacy LC 245/40R20

Hãng sản xuất Michelin
Độ lớn 20inch
Tỷ lệ mặt cắt 40%
Kích cỡ 245/40R20
Chiều rộng (mm) 245mm